Hur säger jag upp avtalet med Företagshjälpen?

Anders Nyman

Publicerades: 23 september, 2013

Jag har precis startat ett enskilt företag och häromdagen blev jag uppringd av Företagshjälpen. Allt lät jättebra i telefon men vederbörande talade inte om att detta var ett avtal, inte heller att han spelade in samtalet.

Efter att ha sökt på företagetsnamnet så ser jag mängder med missnöjda företagare. Detta får mig att reagera kraftigt och jag skickar ett mail att jag avstår från deras erbjudanden. Och vill ha en bekräftelse på det – inget svar. Skickar igen och åter inget svar.

Några dagar efteråt kommer en faktura på 3 406 kronor för 6 månader och 3 års avtal. I den står det på paragraf 5.1: ”Avtalet börjar gälla vid betalning av den första fakturan och gäller därefter under tid som överenskommit i samband med beställningen av tjänsten, och som anges på fakturan. I och med betalning av första fakturan har kunden bekräftat beställningen av tjänsten, de allmänna villkoren samt den angivna avtalstiden.”

Några dagar efter fakturan ringer de och jag säger att jag avstår från deras erbjudande. Han säger att det inte går och att de har dragit igång en enorm process och beställt in tjänster. Jag upplyser att jag har ångerrätt. Han talar om att jag inte har det som företagare. Jag har inte utnyttjat någon tjänst! Jag säger att jag återkommer och lägger på.

Nu är min fråga hur jag ska gå till väga för att bli av med dem?

För att ett avtal ska komma till stånd ska det föregås av ett klart och tydligt anbud, en offert, som säger att ”det här erbjuder vi”, och en lika tydlig accept från din sida, alltså att du tackar ja till anbudet. Det går lika bra muntligt som skriftligt, och något krav att man ska upplysas om att samtalet spelas in finns inte. En firma, även om den bara är enskild, är en juridisk person och det stämmer att du saknar ångerrätt.

Utan att ha lyssnat på samtalet är det svårt att avgöra om avtalet är juridiskt hållbart. Av din berättelse att döma har du dock inte förstått att du ingått ett avtal över telefonen. Mitt råd i sådana här fall är att begära ut en kopia av det påstådda muntliga avtalet, för att i lugn och ro lyssna på vad som sägs.

Jag ringde upp Henrik Espe, vd för Boomerang Solutions som driver Företagshjälpen, för att fråga vad som egentligen gäller med villkoren på fakturan som pekar på att det är först vid betalning ett avtal börjar gälla. Espe svarar att jo, de tecknar muntliga avtal, men nej, det är det skriftliga som gäller i slutänden. ”Vi släpper flera kunder som hör av sig och ångrar sig varje dag”, säger han och understryker att de inte har något som helst intresse av att ha missnöjda kunder.

Henrik Espe känner i ditt fall inte igen sig i din beskrivning av hur ditt senaste samtal med dem gick till. Han säger också att de numera spelar in alla samtal i kvalitetssyfte, och menar efter att ha lyssnat att det inte alls var tydligt att du inte ville vara kund i det sista samtalet. Eftersom jag inte hört vare sig säljsamtalet eller det andra samtalet kan jag bara konstatera att här står ord mot ord. Ett bra tips är att se till att själv spela in sådana samtal, exempelvis genom en app i mobilen. Nu verkar allt dock ha löst sig, eftersom Boomerang/Företagshjälpen meddelar att de nu tagit bort dig som kund och skickat en kreditfaktura.

Ett allmänt råd till företagare är att dels alltid be om skriftliga offerter när telefonförsäljare ringer, dels att kolla upp företaget på nätet (men också bedöma rimlighetsgraden i eventuell beröm eller kritik), och till sist vara extra tydlig i bestridande av fakturor och i kommunikation med motparten.