Hur säljer jag företaget till släkten?

Peter Nilsson

Publicerades: 9 maj, 2011

Jag har ett företag tillsammans med min mor och hennes man sedan åtta år. Nu funderar jag på att sälja min tredjedel till dem.

Hur gör jag detta på mest fördelaktiga sätt för både mig själv och min familj? Företaget har en del pengar. Skulle man kunna använda dessa för att köpa ut mig, så att min familj inte blir belastad privat?

Det finns flera sätt att lösa det här problemet. En lösning är att de två delägare som vill vara kvar bildar ett nytt bolag som köper alla aktier i det gamla bolaget.
Det nya bolaget kan då köpa aktierna som tillhör dessa två för ett så lågt pris så att det inte blir vinstskatt. Bolaget köper däremot dina aktier till marknadsvärdet.
Du får då en fordran på det nya bolaget. Den kan de andra ägarna lösa genom att exempelvis göra en extra aktieutdelning för att få loss pengar.
Kanske kan de också låna pengar med bolagets kapital som säkerhet och köpa ut dig på det sättet.
Det finns fler modeller, men ni bör inte försöka er på detta utan att ta hjälp av experter. Oavsett hur ni gör är det också väldigt viktigt att ni gör en korrekt värdering av företaget.
Du säger att det finns en del pengar i bolaget, men företaget kan ju vara värt mycket mer än bara de pengar som finns i kassan. Det är väldigt viktigt att den här typen av försäljningar görs på rätt sätt, eftersom de inte bara handlar om pengar. Det gäller ju också att ni inte ska bli ovänner inom familjen.

Se vidare ww.driva-eget.se/generationsskifte.