Hur ska jag motivera mina anställda?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 oktober, 2014

Jag driver en firma med fem anställda. Just nu är vi inne i en arbetstopp med ett högt arbetstempo, och vi måste leverera annars håller vi inte budgeten. Men jag är orolig för mina medarbetares motivation.

Det är svårt att hinna peppa mitt i stressen. Jag vill inte att någon ska gå in i väggen, men jobbet måste vi bli utfört annars går vi inte runt.

Har du något tips på hur jag kan hantera situationen och motivera mina anställda?

Om det handlar om en temporär arbetstopp är min erfarenhet att medarbetarna förstår det och jobbar på för att lösa situationen.

Om arbetstopparna är återkommande kan det däremot innebära risk för att motivationen på sikt minskar.

Det viktigaste för dig är att förmedla till dina medarbetare att de och det de gör är viktigt för företaget.

Motivation handlar mer om vad du gör än vad du säger, är du aktiv och jobbar hårt som alla andra ökar det oftast deras motivation.

Det är också bra att belöna dina medarbetare vid goda insatser, inte nödvändigtvis i högre lön utan mer av typen att de kan ta en eftermiddag ledigt när det fungerar för verksamheten, bio- eller teaterbiljetter, gemensam middag eller andra mindre belöningar som visar att du uppskattar det de gör.