Hur ska vi sätta priset på aktierna?

Cecilia Gunne

Publicerades: 17 februari, 2014

Jag äger privat 50 procent av ett aktiebolag sedan två år tillbaka. Nu vill jag sälja aktierna till ett aktiebolag (holdingbolag) som jag startar och äger till 100 procent. Hur sätter vi priset på aktierna?

Måste jag ta hänsyn till utdelningsutrymmet som byggts upp under de två år som jag har ägt bolaget?

Visst går det bra att sälja aktierna till ett av dig helägt aktiebolag. Priset kan vara allt mellan noll och marknadsvärdet.

Om du har ett sparat gränsbelopp, alltså utrymme för utdelning som beskattas med bara 20 procent, bör du sälja aktierna till ditt aktiebolag för samma belopp som gränsbeloppet. Låt då detta ägarbolag betala dig med en revers som sedan kan betalas av. Om du inte tar betalt för aktierna med minst gränsbeloppet per aktie går gränsbeloppen förlorade för alltid.

Men om du inte kan skaffa dig mer än 50 procent av aktierna verkar din idé till transaktion inte alls bra. Från 2014 gäller nämligen nya regler som säger att ett holdingbolag måste äga över 50 procent av aktierna i aktiebolaget för att man ska få utnyttja löneregeln när lågbeskattad utdelning beräknas.

Ett indirekt ägande på bara 50 procent kan alltså bli betydligt mer oförmånligt från och med 2014. Om det kommer att finnas löner i bolaget är det mycket bättre att du som privatperson äger de 50 procenten direkt.