Hur skriver jag anställningsavtal?

Christine Lindgren

Publicerades: 3 februari, 2009

I mitt lilla aktiebolag har jag bara två anställda. Nu ska jag anställa ytterligare en person och funderar på om jag ska behöva skriva anställningsavtal. Hur ska det i så fall formuleras?

Det är särskilt viktigt att du skriver anställningsavtal om anställningen är tidsbegränsad eller om det är en provanställning. Om du inte skriver något träder nämligen huvudregeln i LAS (lagen om anställningsskydd) in, och den säger att det blir tillsvidareanställning (fast anställning) om inget annat avtalats.  Tillsvidareanställning är ju det som tidigare kallades fast anställning.

För arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste i regel alltid anställningsavtal skrivas. Enligt lagen måste en arbetsgivare ge skriftlig information om vilka anställningsvillkor som gäller om anställningen är längre än tre veckor. Denna information måste lämnas inom en månad. Trots detta gäller även muntliga anställningsavtal. I ett anställningsavtal.

Det finns inga formella krav för hur ett anställningsavtal ska formuleras. Men för att undvika missförstånd bör detta finnas med i ett anställningsavtal:
– Uppgifter om arbetsgivarens, arbetstagarens, arbetsplatsen.
– Anställningens tillträdesdag.
– Tjänstetitel och en kort beskrivning av arbetsuppgifterna.
– Uppgifter om anställningen gäller tillsvidare, för begränsad tid eller om den är en provanställning.
– Uppsägningstider eller slutdag för provanställning.
– Begynnelselön, andra löneförmåner, utbetalningstid för lönen och semesterförmåner.
– Arbetstiden per dag eller vecka.
– Tillämpligt kollektivavtal, om sådan finns.