Hur skriver jag bäst hyresavtalet?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 8 juli, 2015

Jag skall hyra ut en frisörstol i min salong. Vilka klausuler bör ingå i ett avtal med hyresgästen? Bör han ha egen registrerad firma så att det blir ett avtal mellan två företag?

Vad är skälig uppsägningstid? Vilka rörliga kostnader bör man inkludera förutom hyra av stol (el, vatten, försäkring) – eller ska ”allt” vara inkluderat i hyran?

För att undvika att hyrestagaren anses som anställd i ditt företag är det viktigt att han eller hon har ett eget företag. Avtalet ska sedan tecknas mellan era företag och innehålla ett förtydligande om att det rör just en nyttjanderätt och inget annat.

Eftersom det i detta fall gäller lös egendom finns ingen direkt tillämplig lag. Därför är det extra viktigt att ha ett bra avtal i grunden. Exakt vilka klausuler som avtalet bör innehålla är svårt att säga utifrån den information du angivit. Generellt sett är det viktigt att ha med klausuler som tydligt redogör för ersättning, vad som ska gälla vid skada, nyttjandets omfattning, försäkring och uppsägningstid.

Vad gäller uppsägningstid och vilka kostnader som ska vara inräknade i hyran är det upp till dig och din hyresgäst att komma överens om det.