Hur tacklar jag allt Facebookande?

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 17 juni, 2014

Jag har en anställd som är väldigt flitig på Facebook – på sitt eget konto, under arbetstid.

Hur ska jag ta upp detta på bästa sätt? Vi är bara tre anställda i företaget och vänner även på fritiden. Själva uppdateringarna är det inget fel på men det tar ju tid från arbetet tänker jag.

Gör du bedömningen att Facebookandet inkräktar på arbetet bör du som chef absolut ta upp det. Innan du diskuterar med den anställde kan du ställa dig själv två frågor:

  1. Löser den anställde sina arbetsuppgifter/projekt på ett tillräckligt bra sätt?
  2. Har den anställde tillräckligt utmanande uppgifter eller kan hon/han ta på sig mer? Kanske ska den anställde lägga tid på att starta och underhålla en Facebooksida för företaget?

Större företag har ofta en policy med riktlinjer för hur anställda bör använda Facebook och andra sociala medier men eftersom ni är så få känns en policy inte aktuell.

Ta en diskussion med den anställde, ställ öppna och lösningsinriktade frågor och kom fram till ett förhållningssätt som kan gälla för alla medarbetare.