Hur tar vi bäst ut pengar ur bolaget?

Anders Andersson

Publicerades: 9 maj, 2011

Jag och min fru äger tillsammans ett företag med ungefär en halv miljon i omsättning och låga kostnader. Jag är 69 år, men min fru är ännu inte folkpensionär.

Hur gör vi för att få ut pengar privat ur företaget med så litet skatt som möjligt? Vilket är mest fördelaktigt, lön eller utdelning?

Om du inte har löneinkomst från annat håll är det alla viktigaste att du tar ut 100 000 kr i lön från bolaget. Det beror på att lön upp till denna gräns ger ett extra fördelaktigt jobbskatteavdag på 20 000 kr från och med det år man fyller 66 år.
För den som 2011 har en total inkomst av pension och lön på mindre än 395 600 kr blir skatten på lönen då bara ca 12 procent. Från och med 66 års ålder sänks arbetsgivaravgiften till 10,21 procent, men dessa avgifter kan höja den framtida pensionen något.
Näst lägst skatt blir det på utdelning, som beskattas med 20 procent. Men eftersom det först blir bolagsskatt på pengarna blir det totala skatteuttaget 41 procent.
För företagare utan anställd som inte tillfört extra aktiekapital går det att för 2011 ta ut upp till 127 750 kr med denna beskattning. Om utdelning inte tas ut blir det denna låga skatt på detta belopp den dagen som aktierna säljs.
Rådet blir alltså att du tar ut 100 000 kr i lön, och dessutom upp till 127 750 kr i utdelning om ni behöver de pengarna nu. Sätt av mesta möjliga till periodiseringsfond, som kan tas upp till beskattning när lön i framtiden tas ut ur bolaget.