Hur väljer jag karensdagar?

Anders Andersson

Publicerades: 16 maj, 2009

Det går ju att välja hur många karensdagar i sjukförsäkringen man ska ha om man har enskild firma. Jag har en nystartad enskild firma och undrar hur jag ska resonera när jag ska välja.

Om man inte meddelar hur många karensdagarna man ska ha får man ingen ersättning den första sjukdagen, eftersom det är en obligatorisk karensdag för alla. I detta fall är egenavgifterna 29,71 procent på vinsten för aktiva näringsidkare.

Om man istället väljer tre karensdagar blir egenavgifterna 29,67 procent, och om man väljer 30 karensdagar blir egenavgifterna 28,89 procent. När det gäller inkomster över 7,5 prisbasbelopp (321 000 kr inkomståret 2009) betalas fulla egenavgifter även om man har valt tre eller 30 karensdagar.

Det är nu så liten skillnad mellan egenavgiften i de olika alternativen att det oftast är bäst att ha bara en karensdag. För dig som är enskilda näringsidkare och nyligen startat företag som ännu inte går med vinst är det definitivt bäst att inte ha några extra karensdagar, eftersom du ändå inte betalar några egenavgifter. Den som har barn ska komma ihåg att karensdagarna endast gäller för egen sjukdom, inte för vård av barn.

Den som fyllt 55 år får inte minska antalet karensdagar, och även om man är under 55 år så ska man fylla i en hälsodeklaration när detta görs.