Kan de bryta avtalet innan uppdraget börjat?

Johan Reberg

Publicerades: 15 december, 2011

Jag arbetar som konsult och slöt för ett halvår sedan ett avtal om ett projekt jag skulle påbörja ett år fram i tiden. Nu har kunden brutit avtalet, och projektet har ?skjutits upp på obestämd tid?. Vi har inte skrivit något formellt avtal, men överenskommelsen finns skriftligt via mail. Min fråga är vad som gäller här och vilka rättigheter jag har till eventuell ersättning? Jag har ju avsatt tid för detta projekt och sagt nej till andra uppdrag.

Avtalslagen gäller, och här tolkar jag det som att ni har såväl ett muntligt avtal som delar i skrift via mail. Och om din uppdragsgivare nu inte vill fullfölja er överenskommelse så är det ett avtalsbrott. Villkor i ett avtal kan nämligen bara ändras om ni båda är överens.
När det gäller fråga om ersättning är det dock svårare. Vid ett avtalsbrott ska den som bryter avtalet ersätta den skada du lidit på grund av detta. Det är dock du som måste bevisa vilken skada du lidit, och att denna skada har ett direkt samband med avtalsbrottet. Det kan till exempel handla om att du sagt nej till ett annat uppdrag för att kunna utföra detta.
Men det är heller inte så enkelt. Du har nämligen ett eget ansvar att försöka begränsa skadan, så du måste nu försöka få nya uppdrag under den tiden. Egentligen kan man först i efterhand se hur stor skadan egentligen blev.
Det första du ska göra är att kontakta uppdragsgivaren. Men om ni inte kan komma överens om en lösning så får du fundera på om du vill ta det vidare till domstol. Du kan ha rätt till rättsskydd via din företagsförsäkring, men annars kan det tillkomma kostnader som kanske överstiger den ersättning du får.