Kan facket tvinga oss att ersätta övertid med pengar?

Christine Lindgren

Publicerades: 15 december, 2011

När vi köpte vårt företag upptäckte vi att en av de anställda hade nästan 300 timmar komptid, och dessutom nästan 50 dagars semester att ta ut.

Nu har vi bestämt oss för att vi säga upp henne, men vill så klart göra rätt för oss. Därför har vi föreslagit att hon bara ska arbeta halvtid under hennes uppsägningstid, men ändå få full lön. På så sätt kan hon ta ut sin komptid och semester. Men det säger facket nej till, och hävdar i stället att vi måste ersätta henne i pengar för de timmar hon jobbat över. Kan facket verkligen ställa sådana krav, och hur ser regelverket ut?

Detta är en fråga vars svar beror på flera faktorer, bland annat omständigheterna kring uppsägningen, men det kan mycket väl vara så att ni ska betala ut ersättningen i pengar. Här är varför:

1. Semesterdagar är en intjänad rättighet enligt semesterlagen. Det innebär att om man avslutar anställningen innan man har hunnit ta ut dessa dagar ska arbetsgivaren i stället betala ut semesterdagarna i pengar. Enligt LAS får arbetsgivaren bara lägga ut semester under uppsägningstiden om uppsägningstiden är längre än 6 månader. Så för den anställdes sparade semester beror svaret på hur lång uppsägningstiden är.
2. När det gäller komp- och flextiden så regleras detta inte i lagen. Om ni har kollektivavtal så kan det däremot finnas reglerat där. Det enda som sägs i lagen är att arbetstagaren ska ha ”oförändrade villkor” under uppsägningstiden. Frågan blir då hur kompledigheten hanterats tidigare. Det vanligaste är dock att man lägger ut denna i samråd med den anställda – och om man inte är överens om ledigheten så betalar företaget ut komp- och flextiden i pengar.