Kan jag bryta muntligt avtal?

Johan Reberg

Publicerades: 9 maj, 2011

Jag kom överens med ett företag om att de skulle bygga en webbshop åt mig. För detta skulle de få ett arvode på 16 000 kr. Vi skrev inget avtal, utan kom fram till det muntligt. Nu har det gått fem månader och jag har fortfarande inte fått någon webbshop, trots påtryckningar. Visserligen har jag inte heller betalat, men jag behöver ju webbshopen. Hur länge får de dra ut på denna leverans innan jag har rätt att bryta det muntliga avtalet och se mig om efter en annan leverantör?

Ett muntligt avtal väger lika tungt som ett skriftligt, men är ju svårare att bevisa. Om du inte avtalat någon tid när webbshopen ska vara klar ska leveransen ske inom ”skälig och rimlig tid”. Fem månader låter som alldeles för lång tid.
Skicka ett brev till företaget där du underrättar dem om att du förväntar dig att ha webbshopen på plats inom 14 dagar, annars kommer du att häva avtalet.
Sannolikt har du rätt att häva avtalet redan i dag, men om frågan skulle hamna i rätten är det alltid bättre om du kan visa upp ett skriftligt brev där du upplyst om dina krav.