Kan jag dra av Linkedin?

Sandra Bringentoff

Publicerades: 6 februari, 2013

Jag marknadsför mig genom nätverk som Linkedin och har en del kostnader för dessa nätverk i form att prenumerationsavgifter och annat. Nu undrar jag om jag har rätt att dra av dessa kostnader i min enskilda firma? Det känns som att det borde vara en utgift som alla andra, men jag blir osäker eftersom det är en internettjänst som många har – även anställda.

I stora drag kan man säga att alla kostnader för att dra in nya intäkter eller bibehålla intäkter i bolaget är avdragsgilla. Linkedin är ett forum där du skapar och även bibehåller kontakt med kunder och kan därmed ses som en avdragsgill kostnad i din enskilda firma. Tänk dock på att profilen ska avse bolaget och/eller dig som yrkesperson och konsult – inte dig som privatperson.