Kan jag dra av resan?

Ebba Arnborg

Publicerades: 9 december, 2014

Jag planerar en språkresa till Spanien. Hur många timmar måste jag läsa för att det ska godkännas avdragsmässigt? Måste jag även arbeta med vårt företag samtidigt?

Vi har internationella kontakter och språk är viktigt.

För att det ska finnas någon chans till avdrag måste du kunna övertyga Skatteverket om att språkkursen verkligen behövs för att kunna upprätthålla din verksamhet eller dina yrkeskunskaper. Allmän språkutbildning är inte avdragsgill.

För en veckas språkkurs bör samma regler gälla som för en avdragsgill konferens. Det betyder minst 30 timmars lektioner på en vecka, minst sex timmar per dag. Du behöver då inte också arbeta med ditt företag.