Kan jag fakturera mitt eget aktiebolag?

Johan Reberg

Publicerades: 1 november, 2013

Om man är ensam ägare av ett aktiebolag och även delägare i ett annat aktiebolag – kan man då jobba åt dem som man är delägare åt men istället för att ta ut lön fakturera till sitt eget aktiebolag?

Ja, man kan säga att det blir som tre parter: en fysisk person och två juridiska personer/aktiebolag. Du är som fysisk person anställd i ett bolag som hyr ut dig till det andra bolaget. Ditt bolag fakturerar sedan det andra bolaget för det arbete du utför åt det bolaget.