Kan jag hyra ut mig själv?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 9 oktober, 2015

Jag är undersköterska och skulle vilja hyra ut mig till företag i stället för att vara anställd. Vad behöver jag tänka på juridiskt?

Om du inte vill vara anställd har du två alternativ. Du kan antingen välja att arbeta som konsult via ett bemanningsföretag eller, om du har en bra kundbas, att arbeta som konsult genom ett eget företag.

I det första fallet betraktas du som anställd och bör undersöka bland annat anställningsvillkor, lönevillkor, kollektivavtal (i det fall bemanningsföretaget är bundet av ett kollektivavtal), skatt, pension och sociala avgifter innan du påbörjar din anställning.

I det andra fallet är du egenföretagare och innehar en F-skattsedel. Det innebär att du själv är ansvarig för att skatt och sociala avgifter betalas.

Här är avtalet mellan dig, i egenskap av konsult, och företaget som hyr dig viktigt. I konsultavtalet bör bland annat uppdraget vara tydligt specificerat och även den ersättning som ska betalas. Tänk också på att du som egenföretagare ska ha ett försäkringsskydd anpassat efter din verksamhet.