Kan jag jobba i firma?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 2 december, 2015

Jag har ett aktiebolag som jag tänker lägga i träda i fem år för att sedan likvidera det och ta ut kapitalet med 25 procents skatt. Ni skriver att man inte kan driva liknande verksamhet i nytt bolag. Kan jag göra det i enskild firma?

Det är en bra teknik för att sänka skatten. Märkligt nog uppmanar detta till passivitet, tvärtemot vad rege­ringen vill. Detta krävs nämligen för att dessa så kallade trädaregler (25 procents skatt på värdeökningen av kapitalet efter fem år) ska gälla:

  • Att bolaget under fem år ska vara passivt. Du själv eller någon annan får inte jobba i bolaget.
  • Bolagets kapital får heller inte jobba. Endast några få omplaceringar av pengarna får göras. Ska fler affärer göras måste det ske med diskretionär förvaltning där förvaltaren och inte bolagsägaren beslutar över omplaceringarna.
  • Bolagsägaren får inte fortsätta med liknande verksamhet i ett annat bolag.

Men du är inne på en bra lösning. Det går nämligen att bedriva liknande verksamhet i annan företagsform, lämpligen i en enskild firma. Se vidare driva-eget.se/passivitet.