Kan jag kvitta gamla förluster mot nya vinster?

Cecilia Gunne

Publicerades: 12 april, 2012

Jag kommer snart att ärva ett företag med en balanserad förlust på 2,4 miljoner. Av det kommer 400 000 kr från förra året. När den övriga förlusten uppstod vet jag inte.

Jag räknar nu med att kunna vända verksamheten till positivt resultat. Innebär det att jag kan kvitta de vinster som jag gör mot de gamla förlusterna och därmed slippa betala skatt på resultatet? Hur länge får man i så fall använda gamla förluster?

Vissa rörelseunderskott kan reduceras eller försvinna när ett bolag överlåts, främst om det sker genom försäljning. Men vid överlåtelse genom arv försvinner sådana här underskott. Man måste dock skilja på vilken typ av underskott/förluster det handlar om.
Kapitalförluster på till exempel fastigheter eller börsnoterade aktier faller aldrig bort. Dessa förlustavdrag får sparas hur länge som helst i ett aktiebolag. De sparas ett år i taget tills det finns rätt sorts vinster att kvitta emot.
Kapitalförlusterna finns även kvar att dra av efter det att ett företag har bytt ägare. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa kapitalförluster endast är avdragsgilla mot kapitalvinster inom samma grupp – en aktieförlust kan inte kvittas mot en fastighetsvinst.
För rörelseunderskott är situationen dock en annan. Där finns det spärregler som gäller i vissa fall när bolaget byter ägare. Dessa regler innebär att underskott som överstiger 200 procent av köpeskillingen vid köpet av underskottsbolaget faller bort.
Men när det gäller överlåtelse genom arv gäller inte dess spärregler – då försvinner inte underskottet.