Kan jag överföra datorn från firma till AB?

Kristina Boström

Publicerades: 13 december, 2016

Jag har enskild firma i dag och tänkte starta ett aktiebolag. Behöver nu köpa en ny dator – är det bäst att avvakta tills att jag startat aktiebolaget eller är det enkelt att föra över datorn från den enskilda firman till aktiebolaget?

Sannolikt är det enklast att avvakta med datorinköpet till dess att du har startat ett aktiebolag och kan köpa in datorn direkt till verksamheten. Eventuell privat användning av datorn riskerar dock att uttags- respektive förmånsbeskattas oavsett på om du köper in den till en enskild firma eller ett AB.

Det är självklart möjligt att köpa in datorn till den enskilda firman för att sedan föra över den till aktiebolaget i samband med en så kallad inkråmsöverlåtelse, alltså den överlåtelse av tillgångar och skulder som sker från den enskilda firman till aktiebolaget i samband med ombildningen. För att en sådan överlåtelse inte ska utlösa kapitalvinstbeskattning krävs det dock att ersättningen för tillgångarna inte understiger marknadsvärdet. Av den anledningen kan det finnas skäl att inte tillföra den enskilda firman tillgångar inför en ombildning till aktiebolag för att göra inkråmsöverlåtelsen så okomplicerad som möjligt.

/Helena Robertsson, skatteexpert på EY