Kan jag patentera min idé?

Ebba Arnborg

Publicerades: 9 december, 2014

Min idé går ut på att kombinera två äldre uppfinningar så att det blir en ny produkt som ännu inte finns. Patent på dessa två uppfinningar finns inte längre.

Kan jag patentera min idé? Hur skyddar jag den så att jag kan presentera den för andra utan att bli lurad?

Eftersom produkterna inte längre är skyddade av patent så är det inte ett hinder här. Det är möjligt att söka patent på en kombination av två sedan tidigare kända produkter – det krävs dock att kraven för att få patent är uppfyllda. Det vill säga att produkten är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. Detta kan du läsa mer om på prv.se.

Om kraven inte uppfylls och produkten har en begränsad livslängd är det bättre att försöka lansera produkten utan patent. Det gäller särskilt om försäljningen kan komma i gång snabbt.

Om du behöver partner och vill presentera din idé bör du först skydda idén genom att ingå ett sekretessavtal. För att vara på den säkra sidan kan du dela upp sekretessavtalet i flera delar där den andra parten får signera de olika delarna löpande, eftersom informationen ges.

För att ett sekretessavtal ska ha någon udd är det viktigt att noggrant specificera vilken information som överlämnas, varför den behöver skyddas och vilken skada som kan uppstå för dig om informationen sprids. Du bör även avtala om ett förbestämt skadestånd (vite) om informationen sprids i strid med avtalet