Kan jag säga upp avtalet?

Kristina Boström

Publicerades: 13 december, 2016

Jag hyr flera e-butiker. Kan jag säga upp avtalet tidigare än vad som står i avtalet? Jag har uppsägning på nio månader.

Nej, om det inte föreligger avtalsbrott så kan du inte säga upp avtalet i förtid. Om en part vill säga upp avtalet utan särskild grund, måste man följa uppsägningstiden i avtalet. Annars utgör uppsägningen i sig ett avtalsbrott.