Kan jag säga upp hyresavtalet i förtid?

Kristina Boström

Publicerades: 11 juli, 2016

Kan man bryta ett avtal där det står skrivet att hyrestiden är 12 månader med 6 månaders uppsägningstid och då betala hyra i 6 månader? Salongen kräver hyra för ett år.

I vanliga fall upphör hyresavtal som ingått på bestämd tid att upphöra automatiskt när hyrestiden löpt ut. Om hyresavtalet är skrivet på längre än nio månader krävs det uppsägning och sägs  inte avtalet upp viss tid före hyrestidens utgång anses det vara förlängt. Parterna kan fritt avtala om annat, men huvudregeln är att avtalet och avtalstiden ska hållas och hyresgästen är bunden av avtalet och av att betala hyra under avtalstiden. Har parterna avtalat om att lokalen ska hyras fram till ett visst datum gäller alltså detta förutsatt att hyresgästen och hyresvärden inte har reglerat att det går att frånträda avtalet i förtid.