Kan jag skänka utdelningen skattefritt?

Anders Andersson

Publicerades: 19 april, 2012

Jag har ett aktiebolag med ett par anställda och undrar hur stor utdelning jag kan ta ut. Jag har hört att man kan slippa skatt på en del av utdelningen om man skänker bort den. Hur gör jag då?

I samband med bolagets deklaration och bokslut för 2011 gäller det att beräkna en maximal utdelning. Den kan du ta ut under 2012 och deklarera i din privata deklaration nästa år eller välja att ta ut den senare.

Du som har anställda får förmodligen en högre utdelning än det schablonbelopp på 143 750 kr som alla bolag nu kan dela ut. Du kan använda dig av en regel där utdelningen blir större desto högre bolagets totala löner är. Din egen lön räknas då in, och måste vara över en viss nivå för att regeln ska kunna användas.

Se här hur stor utdelningen maximalt kan bli: www.driva-eget.se/utdelning.

Skatten på utdelningen är 20 procent, men eftersom pengarna först beskattats med bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 41 procent.

Det finns nu en möjlighet att slippa den skatten. Men då måste du innan du tar ut den skänka den till någon välgörenhetsorganisation som är skattebefriad, vilket gäller alla med 90-konto.

Bolagets styrelse ska då i protokollet för bolagsstämman ange vilken organisation som ska ha utdelningen. Ett gåvobrev, som säger att gåvan är ”oåterkallelig”, ska sedan upprättas. Detta skickas tillsammans med en aktieutdelningskupong till välgörenhetsorganisationen.Se vidare www.aktiegavan.se.