Kan jag skriva ”arbetstagare”?

Kristina Boström

Publicerades: 11 juli, 2016

En anställd anser att det låter mer sympatiskt att i anställningsavtalet skriva medarbetare i stället för arbetstagare. Nu är det ju ett vedertaget begrepp i lagar (LAS, Semesterlagen, Arbetsmiljölagen) att använda begreppet arbetsgivare och arbetstagare. Är jag för konventionell om jag vill behålla termen arbetstagare? Om jag går med på att fortsättningsvis använda medarbetare i avtalstext, är det i så fall något som kan få konsekvenser?

 

Det finns egentligen inget hinder mot att använda ”medarbetare”, det vedertagna begreppet i arbetsrättslig lag och praxis är dock som du skriver ”arbetstagare”. Därför är rekommendationen att också använda ”arbetstagare” i avtalssammanhang. I övrigt, till exempel i informationsblad och övrig korrespondens mellan parterna, går det bra att använda ”medarbetare”. Att använda begreppet medarbetare innebär en mindre konsekvent användning av begreppet men får inga juridiska konsekvenser.