Kan jag skriva avtal själv?

Johan Reberg

Publicerades: 1 november, 2013

Jag vill hyra ut en stol till en tjej på min frisersalong. Kan jag skriva ett avtal själv med vilken formulering jag vill eller måste jurister vara inblandade? Vad ska jag i så fall tänka på när jag skriver det?

Det finns inga formella krav på att du måste anlita en jurist för att skriva avtalen. Men min rekommendation är att du tar hjälp av en. Det är en förhållandevis billig försäkring för att du får ett avtal som reglerar det som bör regleras i avtalsförhållandet. Det är inte roligt att hamna i tvistigheter som hade kunnat förebyggas med ett bra avtal. Dessutom är sådana tvistigheter långt mycket mer kostnadskrävande än kostnaderna för att låta en jurist upprätta avtalet. Tvister är också oerhört energikrävande. Det är bättre att använda den energin till att driva din verksamhet på ett bra sätt.