Kan jag slippa straff efter sjukdomen?

Peter Nilsson

Publicerades: 15 december, 2010

Jag har hamnat i en riktig knipa sedan jag under två år varit väldigt sjuk. Nu mår jag bättre, men skötseln av mitt lilla företag med fyra anställda gick inte så bra under tiden.

Löner betalade jag ut, men jag misskötte mina egna deklarationer och blev skönstaxerad. Nu undrar jag ifall jag på något sätt kan slippa straffavgifterna med tanke på min situation under dessa två år?

Det finns faktiskt möjlighet att få befrielse från förseningsavgifter och skattetillägg. Man kan befrias från delar av eller hela dessa extraavgifter om det anses som ”oskäligt” av Skatteverket att ta ut avgifter till fullt belopp. Att du varit sjuk kan vara skäl till befrielse.
Detta är dock en fråga som bedöms från fall till fall. Kontakta Skatteverket direkt och göra en begäran om ”befrielse från särskilda avgifter”. Skattetillägg kan efterges om det finns ett samband mellan den felaktiga deklarationen och sjukdomen.
Ring inte till Skatteupplysningen, utan försök i stället få tag på din handläggare, som brukar namnges i de papper du fått från Skatteverket.
Ring direkt till honom eller henne och förklara situationen och få hjälp med hur du ska gå vidare.