Kan jag spara utdelningen?

Sandra Bringentoff

Publicerades: 12 april, 2012

Jag har tagit ut lågbeskattad utdelning ur mitt bolag under många år, men mindre än jag har rätt till. Nu undrar jag om jag har rätt att ta ut den utdelning jag ”inte tagit ut” än. Kan man spara utdelningen och ta ut den när som helst? Eller är den förbrukad? Jag hörde någonstans att man var tvungen att vänta tills man säljer bolaget.

En utdelning försvinner aldrig utan finns kvar som sparat utdelningsutrymme. Det sparade utdelningsutrymmet syns på din K10-blankett som görs varje år.
Den sparade utdelningen kan du ta ut när du vill, men först ska en extra bolagsstämma hållas där bolagets ägare fattar beslut om extra utdelning. Gränsbeloppet (enligt förenklingsregeln) för utdelningen som beskattas med 20 procent är 130 250 kronor för inkomstår 2012. Det kan alla ta ut, förutsatt att bolagets vinst och ekonomi tillåter det.
Om du har lönekostnader så kan du kanske ta ut ett högre belopp enligt lönesummeregeln. Se här hur mycket det kan bli: www.driva-eget.se/utdelning

Sandra Bringentoff, redovisningskonsult