Kan jag vinna mot Nummerupplysningen.se?

Anders Nyman

Publicerades: 21 februari, 2014

Vad kan det finnas för möjligheter att vinna i tingsrätt när det gäller Nummerupplysningen.se i Tallin?

Jag brukar vara den som ger mig själv en klapp på axeln för att jag upptäcker bluffakturor (stött på ett par genom åren). Men tusan att jag skulle falla dit till sist!

Fick ett erbjudande från Nummerupplysningen.se om att ändra befintliga uppgifter. Dock noterade jag inte det finstilta att medverkan kostar 5 895 kronor + moms per år i två år.

Nu har de tydligen ändrat sina blanketter så att man inte ska bli förvillad vilket jag alltså blev i alla fall.

Jag är beredd att driva ärendet vidare trots att jag fått erbjudande om halva priset – det vill säga 5 895 kronor + moms (momsen är en kostnad för mig då jag inte är momsregistrerad).

Jag skulle önska lite råd angående detta. Och om jag skulle förlika – vad är ett rimligt pris?

Ser fram mot svar då detta gör mig sömnlös!

Hej Susanne!

Du är långt ifrån ensam att ha blivit lurad av Nummerupplysningens ”uppdateringsblankett”. Jag antar att du fått samma mejl från Nummerupplysningens Henrik Johnsson efter att du bestridit fakturan som de flesta andra.

I höstas synade Driva Eget hans påståenden i mejlet. Här är sanningen om Nummerupplysningen.se:s hot och påståenden:

”Vi har vunnit flera mål i tingsrätten”
Påståendet att det finns ”flera” domar i tingsrätten där Nummerupplysningen.se vunnit är inte sant. Det finns ett (1) vunnet mål, som nu är flera år gammalt.

”Målet vi förlorade är inte tillämpbart på nuvarande utskick”
Efter att Nummerupplysningen förlorat målet K2416-12 i Stockholm påstod Henrik Johnsson att erbjudandet ändrats markant sedan dess. Bland annat ska den gula färgen motparten påstods ha sagt sig vilseletts av bytts ut till grönt. I domen nämns dock inget alls om färgen! Istället menar rätten att talongen är vilseledande främst genom att den gör intryck av att mottagaren redan är befintlig kund. Det fortsätter även den senaste blanketten att göra.

I en färskare dom, FT6154-13 från 4/10 2013, resonerar Södertörns tingsrätt på samma sätt: ”Talongen har […] till sin utformning varit vilseledande eftersom den indicerar och ger undertecknaren föreställningen att det endast rör sig om en korrigering av uppgifter när så inte är fallet. Uppgiften om att ’Nummerupplysningen.se står för portot’ förstärker eller vidmakthåller undertecknarens villfarelse”, skriver tingsrätten bland annat. Har man blivit lurad eller vilseledd att ingå ett avtal gäller det inte, enligt Avtalslagen.

”En tingsrättsdom är inte prejudicerande”
Nummerupplysningen påstår att tingsrättsdomarna inte är prejudicerande, utan att varje mål avgörs för sig. Det är sant – men varför har då Nummerupplysningen bara stämt företagare som vägrat betalat i nio fall sedan 2012?

I tre fall vann den stämde företagaren, i ett fall blev det förlust, och i fem fall valde företagaren att förlika.

Den senaste förlusten för Nummerupplysningen.se, i Södertörns tingsrätt, överklagade Nummerupplysningen.se till hovrätten – men drog sedan tillbaka överklagandet utan att förklara varför. Antagligen vågar de inte få just en prejudicerande dom till sin nackdel. Inga företagare har sedan förlusten stämts i tingsrätten.

Sammanfattningsvis: Det finns i dag ingen orsak att vara rädd för att bli stämd av Nummerupplysningen.se. Flera olika tingsrätter har funnit utskicket medvetet vilseledande och avtalet därmed ogiltigt. Någon förlikning bör du därför inte ingå.

Ha i stället is i magen och fortsätt vägra betala!

Läs också: