Kan värden höja hyran?

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 mars, 2017

Jag arbetar som frisör och har frågor angående hyresavtal på hyrstolar. Har salongsägaren rätt att höja hyran varje år bara för att han vill, trots låga räntor? Har han rätt att renovera eller köpa ny inredning till salongen och lägga detta på min hyra?
Jag har i dag ett avtal där städning ingår. Nu vill salongsägaren att vi ska städa varsin vecka istället, utan hyressänkning. Han säger att han däremot inte höjer hyran. Kan han göra såhär?

Man kan inte göra förändringar i avtalsvillkoren ensidigt om det inte finns uttryckligt förbehåll för detta i avtalet. Utan indexklausul, ingen hyreshöjning. Nödvändiga renoveringar som höjer standarden på lokalen kan i och för sig motivera en hyreshöjning, även om det i första hand bör ske i samband med förlängning av en hyresperiod. En hyresgäst kan svårligen vägra betala en rimlig del av kostnaden för en renovering som var nödvändig och dessutom medför nytta.

/Anders Perméus, Avtal24