Måste jag betala 1,26 kr i ränta?

Johan Reberg

Publicerades: 2 maj, 2009

Jag har i dag fått en räntefaktura från en leverantör för att jag varit sen med betalningar. Jag faktureras för en massa småbelopp ? 2,06 kronor och 1,26 kronor till exempel. Det är ränta för tre dagar här och fem dagar där.

Vad säger egentligen räntelagen? Får det här företaget verkligen begära ränta för så korta perioder? Och för så små summor?

Dessutom har de tagit ut en kravavgift på 100 kronor, hur höga kravavgifter får man egentligen ta ut?


Om inte annat avtalats mellan parterna så är det räntelagen som styr hur dröjsmålsränta får tas ut. Enligt räntelagen finns möjligheten att ta ut en dröjsmålsränta efter det att 30 dagar gått från fakturadatum. Förutsättningen är att förfallodagen passerats.

Det finns alltså ingen begränsning av hur små belopp eller för hur korta perioder som man kan ta ut dröjsmålsränta på. Räntan ska beräknas för år och motsvarar den gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs av Riksbanken.

Kravavgift kan inte tas ut om detta inte avtalats. Däremot kan en avgift tas ut för betalningspåminnelse, men den får högsta vara på 50 kronor.