Måste jag göra ny preliminärdeklaration?

Anders Andersson

Publicerades: 2 februari, 2009

I min preliminära självdeklaration skrev jag att jag troligen inte skulle göra någon vinst i år och har därför inte betalat någon preliminärskatt. Men nu ser jag att jag fått lite vinst. Måste jag nu lämna in en ny preliminärdeklaration, trots att året är slut. Kan jag nu göra en skatteinbetalning utan att på förhand deklarera denna?

Du behöver inte göra en ny sådan deklaration. Att lämna in en lite pessimistisk preliminärdeklaration är faktiskt rätt smart. Då kan du visserligen få kvarskatt. Men ränta på den skatten räknas inte förrän fr o m den 3 maj.

På den del som ligger under 20 000 kr blir det dock ränta fr o m den 12 februari. Så om du har en vinst som ligger över 20 000 för 2008  är det bra om du gör en extra skatteinbetalning den 12 februari eller strax efter, för den del av skatten som ligger över 20 000 kr.