Måste jag ha revisor på grund av aktievinsterna?

Jonas Sjulgård

Publicerades: 15 december, 2010

Jag har ett litet AB, där jag arbetar som konsult. Dessutom sysslar jag med värdepappershandel inom företaget.

Ett av kriterierna för att nu få slopa revisorn är att nettoomsättningen får vara max 3 miljoner kronor. Ingår värdepappershandel i den siffran? Och om den gör det, vad menas med nettoomsättning när det gäller handel med aktier?

Med nettoomsättning menar man intäkter för sålda varor och utförda tjänster som ingår i bolagets normala verksamhet. Det innebär att intäkten från exempelvis en fastighetsförsäljning inte ska ingå i nettoomsättningen om bolagets normala verksamhet inte är fastighetsförsäljningar.
Om dina aktieaffärer ska ingå i nettoomsättningen eller inte beror på om aktieaffärer är en del av bolagets normala verksamhet.
Om bolagets aktiehandel har sådan omfattning att företaget kan klassas som en värdepappersrörelse, ska summan av bolagets aktieförsäljningar under året ingå i nettoomsättningen. Om aktiehandeln däremot endast är en del av bolagets kapitalförvaltning ska aktieförsäljningarna inte ingå i nettoomsättningen.

 

Jonas Sjulgård, jurist på SRF