Måste jag ta över personalen?

Kristina Boström

Publicerades: 13 december, 2016

Jag står i begrepp att köpa anläggningstillgångarna i ett bageri. Jag startar ett eget AB och skriver ett eget hyreskontrakt med värden. (Hyreskontraktet är sedan ett par månader uppsagt.) Jag kommer att driva verksamheten på liknande sätt men vill inte ta över hans personal. Han har sagt upp personalen. Jag vet inte om någon har motsatt sig uppsägningen.

Vad gäller för LAS? Kan jag bli tvingad att ta över personalen ändå?

Det förefaller som om verksamheten övertas i den meningen att identiteten i din verksamhet kommer att likna den tidigare ägarens i stor utsträckning, detta trots att bolaget inte förvärvas och att du tecknar ett nytt lokalkontrakt.

Regelverket (främst 6b § LAS samt 28 § MBL, Europarådets direktiv 77/187/EEG) har en stark skyddskaraktär. Syftet är att man inte ska kunna kringgå de anställdas rättigheter. Det finns ett antal rekvisit som ska vara uppfyllda, men det är slutligen en helhetsbedömning som avgör.

Om det är fråga om en övergång – vilket det finns skäl att tro i ditt fall – behåller de anställda sina rättigheter gentemot den som driver vidare verksamheten, det vill säga dig.