Måste pappa skatta för pengar han inte fått?

Sara Melin

Publicerades: 29 mars, 2010

Jag köpte min fars företag för två år sedan, och trodde att jag strax efteråt skulle få låna alla pengar jag behövde för köpet. Men jag fick inget lån av banken. Problemet som nu uppkommit är att hela summan är redovisad som köpeskilling, och därför ska nu min far skatta för hela summan, trots att han inte fått alla pengarna.

Går detta att komma ur detta på något sätt? Finns det möjlighet att häva köpet eller sänka priset i efterhand och därmed sänka skatten?

Din fars kapitalvinstberäkning baseras på den köpeskilling som ni uppgett i avtalet. Det är detta som gäller oavsett huruvida han fått pengarna eller inte.

För att slippa den här situationen krävs att det står något om det  i försäljningsavtalet. Exempelvis kan avtalet innehålla ett villkor om att det är möjligt att frångå avtalet om köparen inte beviljas lån på hela beloppet från en bank. Ni skulle då kunna ha angett att köpeskillingen skulle omförhandlas mellan parterna om du inte fick lånet.

Beroende hur ert avtal ser ut kan det också finnas möjlighet att häva köpet på grund av bristande betalning . Men för att avgöra detta behövs en genomgång av avtalet.