Moms inom EU?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 5 november, 2015

Jag ska importera saker från annat EU-land. Hur blir det med momsredovisningen då?

 

Inköp från ett annat EU-land är inte import i Momslagens mening utan man talar om unionsinterna förvärv där särskilda bestämmelser gäller.

Det betyder att du kan köpa varor utan utländsk moms från företagare i ett annat EU-land. Varorna måste då transporteras till Sverige från landet i fråga.

Ett krav är att du uppger ditt giltiga momsregistreringsnummer till säljaren. Därefter är det du själv som ska beräkna och redovisa svensk moms på varuvärdet i din momsdeklaration. Det vill säga: det råder omvänd skattskyldighet.

Du ska redovisa värdet av inköpen i ruta 20 (Inköp av varor från ett annat EU-land) i momsdeklarationen. Den utgående momsen ska du beräkna själv och redovisa i någon av rutorna 30, 31 eller 32 (beroende på skattesats). Om du har avdragsrätt för ingående moms redovisar du denna i ruta 48.