När ska jag redovisa momsen?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 3 september, 2015

När jag fakturerar ett företag som köpt mina tjänster, vilket datum ska jag utgå ifrån när jag redovisar inkommande moms i min skattedeklaration?

Redovisning av moms kan ske enligt två olika metoder, faktureringsmetoden eller kontantmetoden (av vissa kallad bokslutsmetoden).

Enligt faktureringsmetoden kommer moms att redovisas när fakturan ställs ut, det vill säga fakturadatum. Är det mottagna fakturor redovisas moms i den period när fakturan mottas.

Enligt kontantmetoden ska moms redovisas när fakturan betalas, det gäller både sådana fakturor som företaget självt ställer ut och sådana fakturor som företaget mottar från en leverantör eller någon annan.