Påverkar antalet anställda utdelningen?

Cecilia Gunne

Publicerades: 14 september, 2011

Jag ska ta ut aktieutdelning ur mitt företag, och vill kunna ta ut så mycket lågbeskattad utdelning som möjligt. Jag har flera anställda och har hört att man då kan ta ut mer utdelning än det schablonbelopp som annars gäller. Men hur funkar det egentligen ? är det antalet anställda som är avgörande?

Antalet anställda spelar ingen roll. Det är i stället hur mycket lön som företaget har betalat ut till sina anställda (och dig själv) året innan som är det avgörande.
Förenklat uttryckt får du ta ut lågbeskattad utdelning (som beskattas med 20 procent) motsvarande en fjärdedel av lönesumman upp till ca 3 miljoner. För belopp där över får du ta ut halva lönesumman som sådan utdelning.
Om lönesumman varit 10 miljoner i ditt företag får du ta ut ca 4,25 miljoner med 20 procents skatt. Men det måste förstås då tillräckligt utdelningsbara vinstmedel i företaget. Det du inte tar ut får du ut till samma låga skatt den dag du säljer aktierna.
Du måste äga så kallade kvalificerade aktier i bolaget för att få använda denna metod. Det innebär bland annat att du eller någon dig närstående varit verksam i bolaget och att en av er tagit ut en lön över en viss nivå. Det får heller inte ha funnits utomstående passiva ägare som ägt minst 30 procent av bolaget under de senaste fem åren.