Hur avskaffar jag min revisor?

Anders Andersson

Publicerades: 22 november, 2010

Jag vet att revisionsplikten avskaffades den 1 november och funderar nu på att avstå från revisor i mitt lilla bolag. Men vad är det för tid som gäller i praktiken? Vilket räkenskapsår blir det första utan revisor, och hur gör jag rent praktiskt för att ta bort revisorn?

Om du har kalenderår som räkenskapsår betyder lagändringen att det går att avstå från revisor från och med den 1 januari 2011. Bokföringen för 2010 blir då den sista för revisorn.
Vid brutet räkenskapsår blir det så här:
* Räkenskapsår 1 maj till 30 april. Första revisionspliktsfria år börjar den 1 maj 2011
* Räkenskapsår 1 juli till 30 juni. Första revisionspliktsfria år börjar den 1 juli 2011.
* Räkenskapsår 1 september till 31 augusti. Första revisionspliktsfria år börjar först den 1 september 2011.
För att välja bort revisionen krävs att man antar en ny bolagsordning för företaget, vilket man gör på bolagsstämman.
Revisionen kan du ta bort på den bolagsstämma som är strax efter det att det revisionsfria räkenskapsåret startat.
Om ditt företag påbörjar ett nytt räkenskapsår den 1 januari, är det först på bolagsstämman under våren 2011 som du kan ta beslut att ta bort revisionen för år 2011.
När du på bolagsstämman tagit beslutet om att ta bort revisionen ska du fylla i och skicka in en blankett till Bolagsverket. Blanketten heter ”Förenklad anmälan om att inte ha revisor” och har blankettnummer 853.
Det finns en del detaljer att tänka på, och Bolagsverket har gjort en instruktionsfilmo som kan hjälpa dig ytterligare på vägen. Det webb-tv-klippet hittar du här.