Ska han ta ut mindre ur bolaget?

Anders Andersson

Publicerades: 16 februari, 2009

Min man som är 70 år fortsätter att ta ut lön ur familjens aktiebolag. Han har hittills tagit ut 120 000 kr per år för att han tillsammans med pensionen ska nå upp till gränsen för statlig skatt. I senaste numret rekommenderar Anders Andersson att man bör ta ut drygt 70 000 kr per år för att få minsta möjliga skatt. Tjänar han på att sänka inkomstuttaget i fortsättningen?

För att en pensionär som kan välja hur stor inkomst som ska tas ut är ca 70 000 kr det optimala. Då utnyttjar man jobbavdraget allra mest och det blir ca 7 000 kr i skatt på arbetsinkomsten, alltså endast 10 procent. Även med 120 000 kr i inkomstuttag blir skatten låg på grund av att jobbavdraget, ca 16 procent i skatt.

Hur din man bäst gör beror på hur mycket beskattat kapital som finns i bolaget. Har han ett stort kapital där kan det vara bäst att ta ut 120 000 kr om året och dessutom maximal utdelning, nu drygt 90 000 kr om året.

Men pengarna räcker ju under fler år om han nöjer sig med utdelning plus 70 000 kr i inkomst om året. Om det finns 800 000 kr i bolaget blir det lägst total skatt om han under fem år tar ut utdelning och 70 000 kr om året i inkomst. Men detta förutsätter att dagens regler för jobbavdrag består under hela tiden, och det är ju inte säkert.