Ska jag betala styrelsen?

Ola Hedén

Publicerades: 27 juni, 2013

Jag driver ett aktiebolag som ensam ägare men vill gärna ha input i form av en styrelse med externa personer. Hur går det till rent praktiskt att sätta ihop en, om jag har några namn på personer jag vill få med? Och brukar man betala dem? Jag har en relativt blygsam omsättning och har inte råd med några stora summor alls.

Det första du ska fundera på är vad din styrelse ska bidra med. Handlar det om kontaktskapande för att få in fler affärer, vidareutveckling av affären, allmänt stöd kring att driva bolag eller annat? Vad du vill få ut av din styrelse bör styra vilka personer du ska ta med och även om och i så fall hur stor ersättning som ska utgå.
Det viktiga för dig förmodar jag är att få med personer som engagerar sig i ditt bolag och din affär. Var tydlig med att det initialt handlar om ingen eller en symbolisk ersättning, som kan öka om och i takt med att bolaget utvecklas. Det finns en del formaliteter med att tillsätta en styrelse (läs om aktiebolagslagen). Ett alternativ kan därför vara att gå med eller bygga upp ett nätverk där du får en liknande typ av hjälp som den du vill ha. Ett annat alternativ är att anlita en engagerad coach, mentor eller rådgivare på konsultbasis som agerar bollplank åt dig i olika frågor.

Ola Heden, HR-konsult