Ska jag ha privatbil eller tjänstebil?

Anders Andersson

Publicerades: 2 november, 2009

Jag har ett aktiebolag och ska skaffa bil. Nu undrar jag om vad som är bästa för mig ekonomiskt ? att köpa bilen privat och få milersättning, eller att köpa den på företaget och använda den som tjänstebil?

Vad som är bäst bero främst på hur många mil man kör i tjänsten och hur mycket man kör privat. Det gäller att räkna noga, och det är inte självklart att tjänstebil är bäst. Men om du kör miljöbiljust är tjänstebil oftast bättre än privatbil, eftersom förmånsvärdet då blir lägre än för andra tjänstebilar.

Hur stort förmånsvärdet blir för en tjänstebil beror dels på bilens pris och dels på hur stor statslåneräntan den 30 november året före inkomståret.

Nu när räntan är låg är därför förmånsvärdet något lägre än tidigare. För 2009 räknas det ut enligt denna formel:

13 567 kr + 11,7 procent av nybilspriset. För bilar dyrare än 321 000 kr blir det ett tillägg för den del av priset som ligger över denna gräns.

För elhybridbilar och gasbilar sätts förmånsvärdet ned till 60 procent av vad förmånsvärdet blir för en motsvarande bensindríven bil.

Om du bestämmer dig för tjänstebil så är det bättre att ditt bolag leasar bilen i stället för att köpa den. Om du kör mer än 300 mil i tjänsten kan nämligen halva momsen dras av, medan den inte är avdragsgill vid ett köp.

Ofta är det bäst att man betalar bensinen privat för en tjänstebil, särskilt om den är bensinsnål. För tjänstemilen skriver man sedan räkning till bolaget med 9:50 kr per mil för bensin och miljöbränsle(6:50 kr för diesel). Du kan alltså privat ta ut 9:50 kr skattefritt även om kostnaden är lägre.