Ska jag införa bonus?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 9 april, 2015

Hej! jag driver en liten firma med sju anställda. Nu vill jag öka engagemanget under 2015. Skulle ett bonussystem kunna vara ett alternativ?

Det som gör ett företag riktigt framgångsrikt – det vill säga en plats dit skickliga personer söker sig, där de utvecklas och väljer att stanna kvar – är att företaget lyckats skapa en stimulerande, motiverande och framgångsrik miljö. Ett genomtänkt och företagsanspassat bonussystem kan bidra till att skapa engagemang och motivation men tyvärr även det motsatta om det görs på fel sätt.

Vill du införa ett bonussystem i ditt företag? Gör det då av rätt anledningar, i rätt ordning och på rätt sätt:

1. Jobba först med de grundläggande frågorna som ledarskap och medarbetarskap.

2. Fundera noga över vilken typ av bonusmodell som fungerar bäst i ditt företag med sju anställda.

3. Förankra och skapa riktigt bra transparenta processer för bedömning och utbetalning.