Ska jag kvitta förlusten mot lön?

Anders Andersson

Publicerades: 22 april, 2009

Jag startade i fjol en enskild firma vid sidan av min fasta antsällning. Nu när jag ska deklarera ser jag att firman gått med ett minus på 50 000 kr. Kan jag kvitta den förlusen mot min löneinkomst.

Ditt andra alternativ är att spara underskottet och kvitta det mot en framtida vinst i firman. Det alternativet är bäst om du tror att det ska bli vinst de kommande åren. Då är det bra att ha den gamla förlusten och kvitta bort en vinst som det utan kvittning skulle bli sociala avgifter på.