Ska vi bilda nytt AB eller dotterbolag?

Peter Nilsson

Publicerades: 1 juli, 2011

Vi är tre delägare som driver ett företag inom utbildningsbranschen. Nu vill vi starta ett nytt AB i en annan bransch, och undrar hur vi ska gå tillväga.

Alternativ ett är att vi satsar 50 000 kr av våra privata pengar och bildar ett nytt bolag. Alternativ två är att vi bildar ett dotterbolag till vårt befintliga AB. Då kan väl bolaget stå för aktiekapitalet till det nya företaget?

Verksamheten ligger långt ifrån den i vårt nuvarande företaget. Får vi ändå starta ett dotterbolag? Hur löser vi detta på bästa sätt?

Att verksamheterna ligger långt ifrån varandra är inget hinder för att starta ett dotterbolag. Däremot kan det vara nödvändigt att skriva om bolagsordningen.
Dotterbolag är i de flesta fall en bra lösning. För det första får ni som ni skriver använda moderbolagets aktiekapital för att skjuta in i det nya bolaget. Men dessutom kan eventuella vinster i det ena bolaget täckas upp av förluster i det andra.
Om till exempel dotterbolaget går med förlust det första året, kan ni kvitta det mot vinsten i moderbolaget och på så sätt sänka er skatt i det bolaget (i koncernen). Det upplägget går inte om ni skulle starta ett helt separat bolag.