Ska vi gå över till aktiebolag?

Sara Melin

Publicerades: 16 februari, 2009

Vi är två delägare i ett handelsbolag som omsätter cirka 1,5 miljon kronor om året. Vi hyr ett kontor och har tjänstebil. Vi vet att vi i ett aktiebolag kan dra av för träning och friskvård, och ta ut en del av vinsten som utdelning, men då tillkommer i stället andra omkostnader som revisorskostnader. Är det idé att gå över till aktiebolag?

Vid val mellan handelsbolag och aktiebolag bör ni främst titta på skillnaderna i skatt och personligt ansvar.  Alla delägare i ett handelsbolag är personligt ansvariga för samtliga av bolagets åtaganden, medan delägarna i ett aktiebolag normalt  inte har något personligt betalningsansvar för vad bolaget gör.

I ett aktiebolag kan man ta ut en del av vinsten som utdelning med en skatt på 20 procent, men då har vinsten först beskattats med 28 procent. Det blir nu ca 92 000 kr i utdelning per år, och mer om ni har anställda.

Utöver möjligheten till lågbeskattad utdelning är det i aktiebolag också generellt lättare att skatteplanera. Eftersom beskattningen i ett handelsbolag hänger samman med tjänstebeskattningen kan beskattning av till exempel en återföring av periodiseringsfonder påverkas av övriga inkomster det aktuella året. I aktiebolaget är beskattningen 28 procent oavsett när ni återför periodiseringsfonden.

Nackdelen med aktiebolag är kravet på 100 000 kronor i startkapital samt omkostnader främst i form av årsredovisning och revision. 

Fundera över om inte föredelarna för aktiebolag med minskat personligt risktagande och lågbeskattad utdelning är större än nackdelarna.