Tänk om de snor min idé?

Camilla Björkman

Publicerades: 9 juni, 2015

Jag har kommit på en produktidé som jag skulle vilja sälja till ett etablerat företag. Hur ska jag gå till väga? Jag vill ju inte presentera min idé som de sedan kanske tar utan att jag blir involverad.

En produktidé skyddar du bäst genom att ingå sekretessavtal med eventuella samarbetspartner och investerare. Det förhindrar motparten från att sprida eller själva utnyttja hemlig information i annat syfte än för det specifika samarbetet.

Se till att ha ett sekretessavtal med ett förutbestämt skadeståndsbelopp. Skulle motparten trots detta sprida eller använda sig av idén kan denne bli skyldig att betala dig en summa pengar.

Beroende på vad för typ av produkt det rör sig om bör du också se över andra sätt att skydda din idé. Mer information hittar du på prv.se.