Tjänstebil till mammaledig?

Christine Lindgren

Publicerades: 6 februari, 2013

Jag har en anställd som ska gå på mammaledighet runt nyår. Hon har tjänstebil i dag och hon vill gärna behålla den. Samtidigt måste ju vi ta in en ersättare för henne och denne vill säkert också ha tjänstebil. Hur löser vi det och vilken rätt har man till tjänstebil när man är mammaledig?

Lagen säger att det är förbjudet att missgynna en medarbetare som är föräldraledig. Men det som är en nödvändig följd av ledigheten räknas inte som missgynnande.
Eftersom tjänstebil är en löneförmån (jämställt med lön) har företaget, enligt min bedömning, rätt att ta bilen i anspråk utan att bryta mot föräldraledighetslagen.
Det är däremot viktigt att man är konsekvent och att det gäller alla. Om särskilt kvinnor missgynnas vad gäller tjänstebilar så strider det mot lagen.
De flesta större företag har en tjänstebilspolicy som reglerar detta. Som lösning på ditt problem skulle jag rekommendera att använda denna regel, som är en vanligt förekommande praxis ute på företag:
”Vid sjukdom eller tjänstledighet (mer än 90 sammanhängande kalenderdagar) äger företaget rätt att återkalla tjänstebil. Samma gäller om föraren genom ändrade tjänsteförhållanden inte längre uppfyller baskraven för att ha tjänstebil.”