Vad gäller om man inte har kollektivavtal?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 7 september, 2015

Jag driver ett bageri med kafé, som enskild firma. Nu behöver jag anställa någon på timmar i mitt kafé. Hur vet jag vilken lön som är rimlig? Vilka regler gäller om man inte har kollektivavtal? 

När du som arbetsgivare saknar kollektivavtal är det lag och det avtal som ni skriver mellan er som bestämmer på vilka villkor den anställde arbetar hos dig. De arbetsrättsliga lagar som du, i egenskap av arbetsgivare, bör ta hänsyn till är:

  • Lagen om anställningsskydd (LAS).
  • Semesterlagen.
  • Arbetsmiljölagen.

I Lagen om anställningsskydd finns grundläggande regler kring anställningen och vad som gäller vid uppsägning av den anställde. I Semesterlagen anges vilka regler som finns för semester för den anställde och Arbetsmiljölagen anger hur du ska tänka kring arbetsmiljön och vad den anställde kan kräva enligt denna.

Det finns däremot inga lagregler angående vilken lön du ska betala, den ska dock inte vara oskälig. För att ha en jämförelsepunkt kan man hitta minimilöner som ges om ett kollektivavtal skulle finnas. I ditt fall kan du läsa om det på Hotell och restaurangfackets hemsida: hrf.net/din-lon.