Vad gör jag med expansionsfondspengarna?

Anders Andersson

Publicerades: 12 april, 2012

Jag är nybörjare som företagare och undrar om det finns några formkrav kring avsättning till expansionsfond? Räcker det med att skapa expansionsfonden i bokföringen eller måste jag ha ett speciellt konto där jag lägger pengarna?

När en del av överskottet i en firma avsätts till expansionsfond ska de inte sättas på något speciellt konto. Men du kan inte sätta av hur mycket som helst.
När du bestämmer det högsta möjliga beloppet tittar du på hur stora tillgångarna minus skulderna är i firman vid beskattningsårets utgång. Efter vissa justeringar får högst 135,69 procent av detta kapitalunderlag avsättas till expansionsfond.
Skatten på avsättningen blir då 26,3 procent. När som helst i framtiden tas sedan avsättningen upp som näringsverksamhet, och de 26,3 procent som betalats dras då av från den skatt som det då blir.