Vad gör jag om den anställde blir för dyr?

Christine Lindgren

Publicerades: 29 april, 2013

Jag driver ett aktiebolag med mig som enda anställd, och skulle vilja anställa en person på deltid. Tanken är att personen ska avlasta mig så att jag kan ägna mer tid åt att vara ute och sälja. Nu är jag orolig att han eller hon ska ta för mycket tid i anspråk, så att jag ändå inte lyckas höja omsättningen. Kan jag då säga upp personen? Hur motiverar jag honom eller henne att vara självgående?

Ja, om du har arbetsbrist, det vill säga inte tillräckligt med jobb i företaget, kan du säga upp personen. Men du måste följa de lagar som finns kring LAS, lagen om anställningsskydd. En viktig punkt är uppsägningstiden, som styrs av hur många år personen har jobbat hos dig. Är personen fackligt ansluten ska du också kontakta hans eller hennes fackliga organisation och informera/förhandla med dem innan uppsägning.
För att kunna motivera personen till att bli (mer) självgående måste du först och främst rekrytera en person med rätt kompetens. Var tydlig med arbetsuppgifterna och vad du förväntar dig av personen. När han eller hon har börjat, var tydlig med vad som ska göras, till när och hur det ska göras. Stäm av arbetsuppgifterna regelbundet. Tiden du lägger på introduktion har du igen senare.